Vaše konkurenční výhoda: 

  • Interakce zákazníka tváří v tvář 
  • Prezentace produktů nákupním a prodejním týmům a velkoobchodům
  • Technická školení pro obchodní týmy a zaměstnance autodílen
  • Pořádání akcí
  • Public relations (Vztahy s veřejností)
  • Reklama
  • Content marketing
  • Technické překlady