Sprzedaż

Polegamy na współpracy, która prowadzi do wspólnego sukcesu.

Wiedza firmy IHR Automotive® jest uzasadniona  właściwym zrozumieniem trendów biznesowych w opraciu o lokalny sposobie myślenia i zachowania oraz przemianie ich w działalność na arenie międzynarodowej.

Dzieki wieloletniemu doświadczeniu wiemy, że kanały dystrybucyjne są tak złożone jak produkty i grupy docelowe i tak różnorodne jak regionalne praktyki biznesowe. Działamy zgodnie z naszym doświadczeniem.

Reprezentujemy lub wspieramy Cię podczas całego cyklu sprzedaży:

  • rozwój biznesu
  • badanie rynku
  • analiza zapotrzebowania
  • pozyskiwanie klienta
  • obsługa klienta
  • sprawozdania
  • strategia sprzedaży
  • udział w rynku i wzrost obrotów
  • szkolenia & prezentacje produktu
  • targi

Kontakt:

Libor Fleischhans jr.
Head of Sales
info-cz(at)ihr-group.com


Sebastian Roth
Head of Technical Consulting and Development
info-ro(at)ihr-group.com